Deelname

Het Fonds Achterstandswijken (FAW) Rotterdam is een stichting die huisartspraktijken in Rotterdamse achterstandswijken ondersteunt en de kwaliteit van huisartsenzorg bevordert.

Om na te gaan of uw praktijk in aanmerking komt voor ondersteuning door het FAW, kunt u zichzelf een aantal vragen stellen:

  1. Bent u gevestigd huisarts, of voert u het beheer over een huisartsenpraktijk?
  2. Bent u als gevestigd huisarts werkzaam in de regio van de Kring Rotterdam?
  3. Heeft uw praktijk het benodigd aantal achterstandspatiënten?

Op de website van de NZA staan de postcodes die met ingang van 1 januari 2023 gelden: Postcode lijst NZa. Daar vindt u onder ‘bijlage’ de volledige lijst van achterstandspostcodes op het tabblad 'postcodelijst' van het excel-document. Gebruik de zoekfunctie om ‘Rotterdam’ te bereiken. 

Om deel te kunnen nemen aan het FAW moet minimaal 12,75% van de praktijkpopulatie woonachtig zijn  in een achterstandspostcode.

Indien u alle vragen met ja kunt beantwoorden, kunt u zich aanmelden bij het FAW, door linksbovenaan deze pagina te klikken op 'home' gevolgd door 'inloggen' en 'aanmelden'. De rest wijst voor zich.