Disclaimer

De site van het FAW Rotterdam is met grote zorgvuldigheid ontworpen voor een zo gemakkelijk mogelijk gebruik van het FAW door de deelnemers. Bij mogelijk tegenstrijdige informatie, of fouten die zich tijdens het gebruik manifesteren behoudt het Bestuur het recht voor om wijzigingen aan te brengen. Er kunnen aan de informatie en de gebruikswijze van de site geen rechten worden ontleend.