Eerdere projecten

Kids4fit Effectiviteitsonderzoek van een multidisciplinair interventieprogramma voor obesitas en overgewicht bij 150 kinderen van 6 tot 12 jaar. Evalueren van de effectiviteit van Kids4Fit op de gewichtsstatus, kwaliteit van leven en fitheid van deelnemende kinderen en, b. evalueren van de uitval van kinderen tijdens het programma en karakteristieken (bijvoorbeeld leeftijd, BMI en etniciteit) gerelateerd aan deze uitval. Het onderzoek werd uitgevoerd door de afdeling huisartsengeneeskunde Erasmus MC en werd gefinancierd door het FAW Rotterdam. 

Beweegcoördinator In twee deelgemeenten van Rotterdam werd een sportcoördinator aangesteld die sport- en beweegaanbod in kaart brengt en patiënten van huisartsen, diëtisten en fysiotherapeuten via doorverwijzing aan het bewegen krijgt en houdt. Het FAW Rotterdam werkte bij dit project samen met de betreffende deelgemeenten en Rotterdam Sport Support. 

Samen Sportief Afvallen Een cursus
die mensen met (een hoog risico op) leefstijlgebonden chronische aandoeningen ondersteunt bij het bereiken van een gezonde leefstijl. Dit gebeurt met op maat aangeboden trainingssessies door een fysiotherapeut in samenwerking met sportaanbieders van laagdrempelig beweegaanbod in de buurt, gecombineerd met dieetadvisering in cursusvorm. Het FAW heeft de realisatie van 25 cursussen in het eerste jaar gefinancierd. 

Vitaliteitswijzer In de deelgemeente Charlois en Feijenoord werd een ondersteuningstraject opgezet op het gebied van leefstijl, gezondheid, welzijn, sociale participatie en zelfredzaamheid via De Vitaliteitswijzer. De Vitaliteitswijzer is ontstaan vanuit de behoefte om een lacune tussen welzijnsvoorzieningen en de eerstelijnsgezondheidszorg te overbruggen waardoor laagdrempelige zorg en ondersteuning voor kwetsbare (of potentieel kwetsbare) personen kan worden gerealiseerd. Het ondersteuningstraject werd voor meer dan 200 mensen gefinancierd door het FAW Rotterdam.