Brieven van de huisarts in eenvoudig taalgebruik

Hieronder vindt u voorbeeldbrieven van de huisarts in eenvoudig taalgebruik. Herschreven door het FAW in samenwerking met Pleinwegpraktijk Rotterdam, Huisartsen Carnissenhuis Rotterdam en Team Ervaringsdeskundigen Rotterdam Rijnmond. U kunt de brieven naar behoeve aanpassen en (delen ervan) gebruiken.

Hart- en Vaatziekten

Uitnodiging preventieve screening hart- en vaatziekten

Uitnodiging controle hart- en vaatziekten

Herinnering uitnodiging controle hart- en vaatziekten

Oproep controle bij zorgmijders hart- en vaatziekten

Diabetes

Uitnodiging preventieve screening Diabetes

Uitnodiging controle Diabetes

Herinnering uitnodiging controle Diabetes

Oproep controle bij zorgmijders Diabetes

COPD

Uitnodiging controle COPD

Herinnering uitnodiging controle COPD

Oproep controle bij zorgmijders COPD

Toestemming delen patiëntendossier

Toestemming delen patiëntendossier

Niet verschijnen op afspraak

Brief niet verschenen op afspraak

Zelf teksten vereenvoudigen

Klik hier voor tips.