Eerdere projecten

Looprecept & e-learning "bewegen als medicijn en preventie"

Lopen in plaats van Pillen - vanuit die gedachte zijn huisarts Anne Huisman en huisarts Matthijs van der Poel in Rotterdam begonnen met Looprecept. De Britse beweging “Exercise Works!” was hun voorbeeld.

Lees meer

Valpreventie "Minder vallen door meer bewegen"

In 2017 ontwikkelde welzijnsorganisatie WMO Radar, in samenwerking met huisartsen, wijkverpleging en fysiotherapie, de succesvolle aanpak: ‘Minder vallen door meer bewegen, valpreventie voor ouderen’. De ontwikkeling werd gefinancierd door Zilveren Kruis en gemeente Rotterdam. In 2018 financierde het FAW Rotterdam een viertal cursussen.

Lees meer

traject Gezonde Voeding

Het FAW Rotterdam heeft samen met  het Ministerie Landbouw, Natuur en Voedingskwaliteit (LNV), Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) en de Stichting Voeding Leeft het traject Gezonde Voeding opgezet om huisartspraktijken te helpen hun patiënten gezondere eetkeuzes te laten maken. Het traject werd door het Ministerie LNV en het FAW Rotterdam gefinancierd. Verder is het FAW betrokken geweest bij ontwikkeling van de programmaonderdelen en werving van praktijken.

Lees meer

Van Sport- en beweegdatabase naar Beweegcoach.nl

Vanaf 2014 had Rotterdam een sport- en beweegdatabase. Deze database gaf een overzicht van het sport- en beweegaanbod en was bedoeld om Rotterdammers op weg te helpen naar passende sport- en beweegactiviteiten. Mensen die bijvoorbeeld voor hun sociale en fysieke ontwikkeling baat kunnen hebben bij (extra) beweging, zijn een belangrijke doelgroep.

Lees meer

Sociaal Vitaal

Sociaal Vitaal is een programma dat is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen met een laag opleiding- en/of inkomen, in de leeftijd van 60-85 jaar, die onvoldoende lichamelijk actief zijn, eenzaam zijn en weinig veerkracht hebben om te kunnen omgaan met veroudering

Lees meer

Verbinding medisch en sociaal domein

In 2015 formuleerde het FAW Rotterdam samen met de drie andere grootstedelijke achterstandsfondsen Amsterdam, Utrecht en Den Haag een visiedocument over grootstedelijke aanpak van de zorg en ondersteuning van patiënten met complexe problematiek. In het visiedocument wordt beschreven dat een sterke koppeling tussen het medisch en sociaal domein noodzakelijk is voor de verbetering van de kwaliteit van zorg en werklastvermindering in achterstandswijken.

Lees meer

Eerdere projecten